Wicca jaartraining

Deze training vindt plaats rond de acht jaarfeesten of Sabbats. Ze start met Joel, de winterzonnewende in 2019 en eindigt met Samhain in 2020. De training is open voor volwassenen vanaf 18 jaar.

In de training leer je de beginselen van Wicca kennen, de aard en werking van magie, en de dynamiek van het jaarwiel in relatie tot je levensdynamiek.

Verder leer je in het vormen en vieren van de jaarfeesten

– Gronden
– Reinigen
– Heilige ruimte scheppen
– Verbinden met het (jaar)thema
– Verbinden met de elementen en met Spirit
– Verbinden met voorouders en bondgenoten
– Trancereizen (begeleiden)
– Tranceverwerking
– Intentie richten en bekrachtigen (magie)
– Een deelronde voeren/dragen
– Dankzeggen en afsluiten

Daarnaast leer je in de training

– Betrokken luisteren en effectief delen
– Ruimte geven en nemen
– Feedback ontvangen en geven
– Gereedschappen voor introspectie
– Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces
– Verantwoordelijkheid nemen voor jouw plek in het levensweb
– Zicht krijgen op je roeping en hoe je hieraan gehoor kunt geven
– Verantwoord magie bedrijven

In de training zullen we stilstaan en inkeren, dansen, zingen, vieren, scheppen, eren, bemoedigen, zijn met wat is, elkaar dragen, transformeren.

De groep zal bestaan uit minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers. Gedurende de training maak je niet alleen deel uit van de grote groep, maar ook van een kleinere groep van ‘maatjes’ waar je intensiever mee zult optrekken.
Na elke bijeenkomst krijg je ‘huiswerk’ mee dat je in de tussenliggende periodes kan ondersteunen bij je proces. Ook blijf je tussendoor in contact met je maatjes.

Omdat we veelvuldig contact zullen maken met diepere lagen van ons bewustzijn, is deze training niet geschikt voor mensen die moeite hebben hierin hun grenzen te bewaken, zoals bij (een neiging tot) borderline of psychose.

Locatie

De Bronhoeve bij Cothen, vlakbij Utrecht: www.bronhoeve.com

Bijeenkomsten   Thema
Joel 21/22 december 2019 Inkeren, dromen
Imbolc 8/9 februari 2020 Verheldering van je jaarthema
Ostara 21/22 maart 2020 Beslissen, zaaien
Beltane 9/10 mei 2020 Verlangen, passie en seksualiteit
Litha 20/21 juni 2020 De levenskracht vieren
Lughnasadh 1/2 of 8/9 augustus 2020 Oogsten, vieren
Lammas 19/20 september 2020 Grenzen overschrijden, loslaten
Samhain 31 okt/1 nov 2020 Dood, contact met voorouders
Start nieuwe jaartraining    
Joel 19/20 december 2020  

Structuur

De bijeenkomsten duren telkens van zaterdag 11u tot zondag 16u en zullen er als volgt uit zien:

Zaterdagochtend en middag
– Hoe zitten we er bij, wat speelt er in ons
– Hoe verhouden we ons tot het thema
– Verkennen gereedschappen voor introspectie
– Verkennen gereedschappen voor de viering
– Taakverdeling en voorbereiding van de viering

Zaterdagavond
– Viering

Zondagochtend
– Deelronde: wat heeft de viering met ons gedaan
– Evaluatie van de viering

Zondagmiddag
– Vooruitzien: wat neem je mee, hoe ga je verder, hoe ondersteunen we elkaar, ‘huiswerk’
– Afronden en afscheid

Het is de bedoeling dat je voor de zaterdag een lunchpakket meeneemt, en iets lekkers om met elkaar te delen aan het eind van de viering. Voor de overige maaltijden, voor fruit en drinken wordt gezorgd. We eten eenvoudig maar vers, biologisch en vegetarisch. Als je prijs stelt op snacks tussendoor is het goed die zelf mee te nemen. De training is alcoholvrij.

Kosten

€1500, geboekt en ineens betaald voor 1 november 2019 €1400.
Betaling per kwartaal in overleg.

Fonds

Als je het kunt missen kun je ook iets meer betalen;
daarmee help je mensen die graag mee willen doen maar niet zoveel te besteden hebben.

Download hier de brochure van de jaartraining.